เพื่อเป็นการทำความเข้าใจสินค้าแต่ละประเภทในร้านของเรา โปรดทำความเข้าใจสินค้าและอักษรย่อของประเภทสินค้าแต่ละชนิด

IC : คือสินค้าพร้อมส่งทั่วไป เช่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆ
IB : คือสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนม ของแท้ จาก Outlet ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดของสินค้าไว้ ที่นี่ สินค้าแบรนด์เนมแท้ Outlet
IK : สินค้าเด็ก แฟชั่นเด็ก อุปกรณ์สำหรับคุณแม่และเด็ก พร้อมส่ง
IH : สินค้าแฟชั่น เช่นเสื้อผ้าแฟชั่น Cop Brand HI-End เสื้อผ้าแฟชั่นงานป้ายพรีเมี่ยม  cop Brand
IS : รองเท้าพร้อมส่ง
IBA : กระเป๋าแฟชั่นทั่วไปพร้อมส่ง
IW : นาฬิกาพร้อมส่ง
P : สินค้าแฟชั่น พรีออเดอร์ (Pre-Order)